Home Rodný list Rodný list O vynálezu a patentu
O vynálezu a patentu
Rodný list

Na jaře 2008 jsem se seznámil se zajímavými lyžemi, které však byly uzpůsobeny a prezentovány jen jako záležitost pro extrémní lyžaře, pro zdolávání nepřístupných a velmi prudkých svahů.

Napadlo mě, že kdyby se provedly některé zásadní úpravy, mohly by takové lyže fungovat i na normálních sjezdovkách (mj. podstatné zkrácení koncovky a zmenšení úhlu jejího sklonu, jiné osazení lamelami, použití bezpečnostního vázání ...)

Postupnými kroky, kdy jsem vymýšlel a zkoušel různé velikosti, tvary a umístění těchto lamel, jsem dospěl k žádoucím vlastnostem koncovky a přišlo na ´pořad dne´ vyřešit otázku, jak tyto lyže průmyslově vyrábět.

Tvar byl vymyšlen, ale jak a z čeho koncovku dělat, aby mohla být produkována ve velkém, aby byla možná její standardizovaná montáž? Bylo jasné, že není možné jít cestou připevňování jednotlivých lamel uprostřed a po stranách nějaké podložky, která by se pod určitým úhlem připevňovala ke konci lyže. Navíc bylo zapotřebí vyřešit problém vázání – bylo mi jasné, že chci tyto lyže nabízet široké lyžařské veřejnosti, a proto se na ně musí dát montovat bezpečnostní vázání, nejen tzv. drátové vázání. Toto všechno mě přivedlo k myšlence dělat koncovku způsobem odlitku, který bude mj. opatřen rovinou, nutnou pro montáž patky bezpečnostního vázání.

Moje úvahy šly ještě dál: když nabízíme univerzální RAXy mj. také co do délky, byla by dobrá možnost použít na nich tzv. rentalové vázání. Prostudoval jsem řadu takových druhů vázání a vymyslel kombinaci standardního vázání s rentalovou podložkou špičky, to vše od Tyrolie.

 

 

Od listopadu 2010 je toto technické řešení lyže chráněno mými Užitnými vzory, zapsanými Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod čísly 21 478 a 21 492. Obsahově totožné jsou rovněž moje užitné vzory platné v Německu a na Slovensku, v procesu schvalování jsou přihlášky užitných vzorů v Rakousku a dalších evropských zemích.

 

Dušan Peterka

 


 

 
-->